www.benzodiazepines.ccEnglish


Första sidan

Om
Vår bakgrund och varför vi gjorde Beroendesidan.

Preparat
Innehåller en förteckning över lugnande och sömngivande medel
i Sverige.

Biverkningar
Ger en översikt över de vanligaste biverkningarna med bensodiazepiner.

Paradoxala reaktioner
Innehåller en fördjupning på temat biverkningar plus medicinska referenser.

Missbruk
En sammanfattning av vanliga effekter av beroende och missbruk.

Citat
Innehåller citat ur ca 200 vetenskapliga artiklar om biverkningar och beroende.

Referenser I
En omfattande referenslista över biverkningar med bensodiazepiner.

Referenser II
En förteckning över 100 centrala artiklar om lugnande medel.

Berättelser
Läs om människors erfarenheter av beroende, avgiftning och ett liv utan tabletter.

Klarspråk
Inlägget i radioprogrammet "Klarspråk" handlar om industrins och läkarkårens ansvar för ofrivilligt beroende.

Historik
Här tecknas bakgrunden till dagens beroendeproblem.

Brev
Brev och dokument från läkare och myndigheter till människor med läkemedelsberoende.

Kontakter
Adresser till patientorganisationer i Norden.

Boktips
Här finns korta kommentarer och recensioner av böcker om läkemedelsberoende.

Länkar
Några tips till intressanta sidor.