narkotikabok.jpg (20362 bytes) Anders Eriksson ger i sin översikt över olika narkotika en god bild av de biverkningar som kan följa av ett bensodiazepinberoende.

 

bukobook.jpg (40485 bytes) "BEROENDE PÅ RECEPT"
är utgiven på  tyska av den internationella stödorganisationen BUKO.


I boken skildras hur Hoffmann-La Roche och andra stora bensodiazepin-tillverkare marknadsför sina preparat i tredje världen utan att redovisa riskerna i form av biverkningar och beroendeproblem.

Fler böcker på nästa sida!

backknapp.gif (2244 bytes)
Ingen menyrad? Klicka här